MEIE TEENUSED

Hooldus ja avariiväljakutsed 24/7 telefonil +372 5554 3404

KLIIMASEADMETE PAIGALDUS, REMONT JA HOOLDUS

Kliimaseadme paigaldavad oma ala asjatundjad. Jälgime hoolikalt agregaadi paigaldamise kvaliteeti ja seda, et kõik osad oleksid paigaldatud korralikult ja õigesti ja seadmestik töötaks vibratsioonita. Kliimaseadme rikke korral teadke, et meie teenindus töötab ööpäevaringselt.
Rikke iseloomu selgeks tegemiseks tulevad meie spetsialistid kohale. Seejärel, sõltuvalt töö keerukusest remonditakse kliimaseade kas kohapeal või võetakse maha ja saadetakse hooldustöökotta.

SOOJUSPUMPADE PAIGALDAMINE

Kodu kütmine soojuspumbaga on praegusel ajal väga arukas lahendus. On see ju uus tehnoloogia, mis võimaldab saada kütte- ja soojaveevarustussüsteemile vajalikku energiat ökoloogiliselt puhtal viisil, kuid seda saab kasutada ka kliimasüsteemi käigus hoidmiseks. Meie asjatundlikel töötajatel on rõõm teha ära kõik sellesse valdkonda kuuluvad ükskõik millise keerukusastmega tööd.

AUTO KLIIMASEADME TEHNOSEISUNDI MÄÄRAMINE

  • Konditsioneerimissüsteemi väline vaatlus mehaaniliste vigastuste tuvastamiseks;
  • Süsteemi tervikluse kontrollimine;
  • Kliimaseadme hermeetilisuse määramine;
  • Kompressori töövõime kontroll;
  • Erijuhtudel otsime leket UV-valgusega.

OLME- JA TÖÖSTUSLIKUD ÕHUTUSSÜSTEEMID

Õhutussüsteemil on väga tähtis osa Teie elukvaliteedi tagamisel. Just selle õhu eest, mida me ruumides hingame, hoolitsebki ventilatsioon. Oluline on mitte ainult kasutatav seade, vaid ka selle asjatundlikult ja hästi planeeritud paigaldamine. Iga mudel või projekt on ainukordne. Meie teeme joonised ja teeme need teoks.

KÜLMIKUTE JA KÜLMKAMBRITE EHITUS JA HOOLDUS

Külmkambrid on eriline tehnika, mis üldjuhul paigaldatakse ruumi või on eraldiseisev. Külmkambri põhiline funktsioon on külma õhu tootmine ja määratud temperatuuri hoidmine.  Nende funktsioonide tagamiseks on hulk iseärasusi, mida tuleb arvesse võtta sääraste kambrite ehitamisel või hooldamisel. Meie ehitame usaldusväärsed ja praktilised, aga ka esteetilised kambrid, võttes arvesse kõiki kliendi soove ja nõudmisi.

Meie kataloogist leiate laia valiku kliimaseadmeid.